Munck

21
Beskrivning
Gustav III:s bekante gunstling Adolf Fredrik Munck blev 27.12.1778 upphöjd jämte två bröder i friherrligt stånd och introducerades 1788 under nr 309. Han upphöjdes till greve 4.7.1788 och introducerades 1789 under nr 103. Den grevliga ätten utdog med honom själv 18.7.1831.

Den friherrliga ätten inskrevs på Finlands riddarhus 28.1.1818 under nr 21 och utdog på manslinjen 26.1.1927 samt helt och hållet 30.9.1976.