Morian

124
Beskrivning
Av patriciersläkt i Reval. Adlad 17.9.1739 och introducead 1743 under nr 1873.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 30.1.1818 under nr 124 och utdog 13.5.1820 på manssidan samt helt och hållet 18.10.1835.