Montgomery

134
Beskrivning
Släkten, nämnd tidigast 1027, är av normandiskt ursprung och kom med Vilhelm Erövraren till England.

Vid två tillfällen flyttade medlemmar av släkten över till Sverige: först 1630 kaptenen Jakob Montgomery och sedan på 1720-talet John Montgomery, som förvärvade Fiskars och Antskogs bruk i Pojo och var far till Robert Montgomery, överste för Nylands och Tavastehus läns dragoner, »den sturske Montgomery». John Montgomery blev naturaliserad på Sveriges riddarhus 7.6 1736 och introducerad 1756 under nr 1960.

Ovannämnde Jakob Montgomerys sonsons fem söner blev 12.1.1774 svenska adelsmän och adopterades på den tidigare ätten. Av dessa fem bröder flyttade en till Finland och immatrikulerades 28.1.1818 under nr 134. Denna ätt utdog på svärdssidan 3.8.1898 samt helt och hållet 22.10.1910.

I Sverige fortlever ätten. Huvudmannen samt dennes äldste son bär namnet Montgomery Cederhielm.