Minckwitz

251
Beskrivning
Överdirektören för väg  och vattenkommunikationerna, generalmajoren Julius Adalbert Joakim Mickwitz adlades 27.7.1876 och introducerades 14.12.1876 under nr 251.

Ätten har sannolikt tyskt, sedermera tyskbaltiskt ursprung.