Menschikoff

Beskrivning
Generalguvernören, viceamiralen och generaladjutanten, romerska och ryska riksfursten Alexander Menschikoff blev 1.7.1833 upptagen som finsk undersåte, varvid han som riksfurste ägde att bland Finlands ridderskap och adel inta  främsta rummet. Det kejserliga reskriptet föredrogs i riddarhusdirektionen 16.10.1833.

Ätten utdog 27.9.1893.