Mellin

4
Beskrivning
Översten för Tavastehus läns infanteriregemente, sedermera landshövdingen i Kexholms län Berndt Mellin naturaliserades 12.8.1668 och introducerades 9.9 samma år under nr 736. Dennes söner blev för faderns förtjänster upphöjda till friherrar 1691 och introducerades 1693 under nr 92.

Ätten immatrikulerades i Finland 6.2.1818 och utdog på manslinjen 17.7.1964. Den är en adelssläkt från Pommern och känd sedan mitten av 1400-talet.

Ätten fortlever i Sverige där även en utgrening upphöjts till först tysk riksgrevlig värdighet och sedan till svensk grevligt värdighet med introduktion 6.11.1697 under nr 43 bland grevar.