Meinander, af

255
Beskrivning
Direktorn för Pavlovska kadettkåren i Petersburg, generallöjtnanten Otto Andreas Meinander adlades 29.3.1854 men tog själv inte introduktion. Hans son, dåvarande kaptenen Nikolai Meinander erhöll på ansökan restitution på faderns adelskap 14.1.1880 och introducerades 28.2.1881 under nr 255.

Ätten utdog officiellt på svärdssidan 4.5.1911 genom att den siste manlige ättlingen avfördes ur arméns rullor detta datum. När ätten utdog på kvinnosidan är inte klarlagt.

Ättens ursprung är ovisst. En familjetradition uppger att släkten kommit från Sachsen genom Livland till Finland, en annan, mindre trolig, att den inkommit från Ångermanland.