Martinau

229
Beskrivning
Generalmajoren vid generalstaben, sedermera generallöjtnanten och direktorn för kadettkåren Carl Mauritz Martinau adlades 19.4.1854 och introducerades 10.8.1859 under nr 229. Ätten utdog på manslinjen med stiftaren 29.3.1863 samt helt och hållet 15.11.1936.