Marquard, von

123
Beskrivning
Släkter med namnet Marquard (Marquardt, Marqvart) förekommer talrikt i Tyskland. Flera har under tidernas lopp blivit adlade. I Lybeck förekom en större patriciersläkt med detta namn, som spred sig till Livland. 

Ett stamhåll för en släkt Marquard var Östpreussen, särskilt Königsberg. Därifrån stammar den släkt som i mitten av 1600-talet inkom till Sverige och där den adlades 8.9.1691 med introduktion 1743 under nr 1863.

Ätten immatrikulerades 5.2.1818 under nr 123 samt utdog 14.2.1831 på manslinjen och helt och hållet 31.7.1843.