Mannerstråle

148
Beskrivning
Kommerserådet i kommerskollegiet Johan Julius Vult von Steijerns svärsöner, assessorn Åke Henrik Frese, överdirektören Johan Vilhelm Neüman och löjtnanten Georg Hysing blev samtidigt 21.12.1759 adlade och adopterade på svärfaderns namn och ättenummer, något som riksrådet då inte godtog. Den förstnämnde tog aldrig introduktion och de två övrigas adoption och adelskap bekräftades först 23.1.1770 och då bildade de en helt egen ätt nr 2069 och tog namnet Mannerstråle.

Sköldebrev utfärdades 29.5.1773 med introduktion 30.4.1776.

Den Neümanska ättegrenen fortlever i Sverige, men den i Finlands boende Hysingska, som immatrikulerades 30.1.1818, utdog 22.9.1823.

Den Hysingska ättegrenen härstammade från Åland.