Mannerheim

8
Beskrivning
Friherre Johan Augustin Mannerheims son viceordföranden i senatens ekonomiedepartement, landshövdingen i Åbo och Björneborgs län, premiärmajoren vid Åbo läns infanteriregemente, geheimerådet friherre Carl Erik Mannerheim av friherrliga ätten nr 18 upphöjdes jämte äldste sonen, led efter led, till greve 7.1.1824 och introducerades 8.12.1825.