Mannerheim

18
Beskrivning
Kommissarien och godsarrendatorn Augustin Marhein från Gävle adlades 18.3.1693 och introducerades 3.11 samma år under under nr 1260. Hans son översten vid artilleriet och bruksförvaltaren herr Johan Augustin Mannerheim upphöjdes jämte sin bror till friherre 29.2.1768 och introducerades 30.4.1776 under nr 277.

Ätten immatrikulerades i Finland 6.2.1818. Den kom till Finland i slutet av 1700-talet.

Ätten har 1947 och 1953 återvunnit representationsrätt på Sveriges Riddarhus.