Lybecker

5
Beskrivning
Härstammar från Westfalen och inkom till Sverige 1619. Adlad 19.10.1650, introducerad 1652 under nr 516, upphöjd i friherrlig värdighet 13.4.1707 med introduktion 1719 under nr 119 och utdöd i Sverige 28.3.1929.

Ätten immatrikulerades 3.2.1818 under nr 5 och utdog 17.2.1914 på manslinjen samt helt och hållet 12.2.1925.