Lode

10
Beskrivning
Kammarjunkaren Hans Lode och hans halvbror kammarherren och stallmästaren Gerhard Lode naturaliserades och introducerades 14.4.1630 under namnet Lode från Livland, nr 173.

Ätten härstammar ursprungligen från Ösel (Estland) på 1200-talet. Den utdog 1753, men ätten företräddes sedermera av generallöjtnanten Jürgen Johan Lode, tillhörande en annan gren av samma ätt. Från honom härstammar den nulevande ätten, som immatrikulerades i Finland 26.1.1818 under endast det enkla namnet Lode.

I Sverige utgick ätten 20.6.1884, men en gren från Finland återvann 1971 representationsrätt på Sveriges Riddarhus.