Linder

193
Beskrivning
Överstelöjnanten Carl Anton Linder från Svartå (Nyland) adlades 24.8.1830 och introducerades 25.101832.

Ätten härstammar från Vägnshult i Lindhövda (Småland) på 1500-talet och kom till Finland på 1740-talet. En ätteman upphöjdes till friherrlig värdighet 1859 med namnet Linder af Svartå nr 44, men ätten utdog 1896.