Lindelöf

260
Beskrivning
Talmannen i borgarståndet och vicetalmannen i prästeståndet, ordföranden i Helsingfors stadsfullmäktige, överdirektören i överstyrelsen för skolväsendet, professorn i matematik vid Alexanders-universitetet i Helsingfors och universitets rektor, sedermera lantmarskalken och verkliga statsrådet, filosofie doktorn Lorenz Leonard Lindelöf adlades 14.4.1883 och introducerades 13.3.1884.

Ätten härstammar från Kristilä gård i Töfsala (Egentliga Finland) på 1600-talet.