Lindcrantz

82
Beskrivning
Härstammar från Småland och blev adlad 18.2.1687 samt introducerad 1689 under nr 1108.

Immatrikulerades 28.1.1818 under nr 82. Ätten, som aldrig var företrädd i Sverige, utdog 2.3.1833.