Lilljebrunn

28
Beskrivning
En gren av släkten Kiorbiauw (Kirby) i Skottland invandrade under förra hälften av 1600-talet till Sverige och adlades med namnet Lilliebrunn 13.8.1641 med introduktion 1642 under nr 293.

Hela ätten immatrikulerades 26.1.1818 under nr 28, Ätten utslocknade på manslinjen 6.6.1868 och på kvinnolinjen 18.1.1903.