Lillienberg

100
Beskrivning
Ätten härstammar från Tyrolen där den anträffas redan på 1200-talet och uppges åter ha blivit adlad 1446. Den hette ursprungligen Dreffling.
På grund av religionsstriderna på 1500 talet utvandrade flera släktmedlemmar, bland dem en till Sverige.
Två bröder, häradshövdingarna Erik Magnus Dreffling och Daniel Dreffling adlades 21.1.1705 och introducerades 1719 under nr 1431 med namnet Lillienberg.

En ättemedlem immatrikulerads 5.2.1818 under nr 100, men när denne dog 14.4.1846 utslockande ätten i Finland.

Ätten fortlever i Sverige