Langhoff

63
Beskrivning
Ministerstatssekreteraren, generallöjtnanten Carl Fredrik August Langhoff blev 14.1.1912 upphöjd i friherrligt stånd och 4.10.1912 introducerad under nr 63. Ätten utdog på manslinjen med stiftaren 18.11.1929 och helt och hållet 2.1.1975.

Ätten har sitt namn efter Langesgaard i Rönninge sn nära Odense i Danmark.