Langenskjöld

152
Beskrivning
Ätten har sitt ursprung i trakten kring Borgå.

Bröderna, löjtnant Johan Henrik Lang och stabskapten Lars Adam Lang adlades 13.9.1772, i samband med Gustaf III:s statsvälvning, med namnet Langenskiöld och introducerades 1776 under nr 2081.

Ätten immatrikulerads 29.1.1818.

1892 överflyttade den yngre linjen av den finska friherrliga ätten och återvann 1.7.1898 representationsrätt på Sveriges Riddarhus under adliga ätten nr 2081.

I Finland utslocknade den adliga ätten 23.12.1919.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.