Langenskiöld

45
Beskrivning
Ätten immatrikulerades i Finland 29.1.1818 under nr 152 bland adelsmän. Den härstammar från Borgå socken (Nyland) sedan 1500-talet.

Senatorn i ekonomiedepartementet, guvernören i Åbo och Björneborgs län, sedermera geheimerådet herr Carl Fabian Teodor Langenskiöld upphöjdes 15.4.1860 och introducerades 20.9 samma år som friherre.

Valspråk: Ruhtinaalle ja isänmaalle (för fursten och fosterlandet).