Lagus

256
Beskrivning
Rektorn vid Alexanders-universitetet i Helsingfors, professorn i grekisk litteratur, sedermera statsrådet Jakob Johan Wilhelm Lagus adlades 2.5.1880 och introducerades 23.1.1882.

Ätten härstammar med namnet Lepus (hare, latin lepus, grekiska lagos) från Tammela (Tavastland) på 1500-talet.

Valspråk: Vigili labore (arbeta vaksamt).