Lagermarck

86
Beskrivning
Härstammar från Västergötland. Hette förut Wassenius. Adlad 18.9.1688, introducerad 7.2.1689 under nr 1141. 

Ätten immatrikulerad i Finland 17.9.1818 och är försvunnen i Ryssland.