Lagerborg

105
Beskrivning
Ryttmästaren vid Livregementet till häst, sedermera överstelöjtnanten Olof Olofsson Skragge adlades 23.6.1719 och introducerades 1720 under nr 1620.

Ätten immatrikulerades i Finland 26.1.1818 och utdog på manslinjen 29.4.1961 samt helt och hållet 25.2.2004.

Den härstammar från Värmland och är känd sedan 1500-talet.