Ladau

104
Beskrivning
Ryttmästaren, sedermera översten för Savolax och Nyslotts läns infanteriregemente Otto Reinhold Ladau adlades 20.11.1718 och introducerades 1719 under nr 1576.

Ätten immatrikulerades i Finland 26.1.1818. Den härstammar från Sachsen under 1500-talet och kom till Finland i mitten av 1700-talet.

Sköldebrevskopia i riddarhusarkivet.