Kuscheleff-Besborodko

10
Beskrivning
Ätten härstammar från Dmitri Feodorovitj Kuschelev, som tillsammans med en bror erhöll adelskap år 1583 av tsaren Ivan Vasiljevitj.

Ledamoten i ryska dirigerande senaten, geheimerådet Alexander Kuscheleff-Besborodko, vilken tillhörde den 1799 i ryskt grevligt stånd upphöjda ätten Kuscheleff, erhöll 12.5.1849 tillstånd att inskrivas på Finlands riddarhus såsom greve. Han introduceras 26.4.1851 under nr 10.

Ätten utdog på manslinjen 13.5.1870 och senare - men okänt när - även på kvinnolinjen.