Kuhlman

185
Beskrivning
Pommersk adlig släkt, som under 30-åriga kriget kom i svensk tjänst samt erhöll förläningar i Ingermanland och senare i Finland. Majoren Peter Kuhlman adlades 20.7.1649 tillsammans med sin avlidne bror Johan Kuhlman och introducerades jämte broderns barn 30.7.1650 under nr 467.

Ätten iimmatrikulerades 14.11.1822 och utslocknade 2.9.1893.

En släktgren överflyttade till Sverige på 1870-talet. Den grenen återvann representationsrätt på Sveriges Riddarhus 30.11.1955 och den fortlever där.