Kuhlefelt

31
Beskrivning
Överstelöjtnanten vid Tavastehus regemente Detlof Siwers från Osnabrück (Westfalen) adlades 28.8.1645 och introducerades 2.3.1647 under nr 330.

Ätten immatrikulerades i Finland 4.2.1818.

Sedan 1985 är ätten åter representerad på Sveriges Riddarhus.