Kræmer von

133
Beskrivning
Borgmästaren i Arensburg på Ösel Niklas Kræmer adlades med namnet von Krämer 24.1.1691. Ätten introducerades 1756 under nr 1959 och immatrikulerades i Finland 5.2.1818. Den härstammar från Westfalen under 1500-talet.

Originalsköldebrevet finns i Sveriges riddarhusarkiv.