Krabbe

159
Beskrivning
Ätten härstammar från Ingermanland, adlad i Sverige 7.2.1779 och introducerad 24.1.1789 under nr 2149.

Immatrikulerad 6.2.1818 och därefter inte mer företrädd i Sverige. Försvunnen i Ryssland.