Kothen, von

16
Beskrivning
Landshövdingen i Västerbottens län herr Magnus Adolf von Kothen upphöjdes till friherre 15.10.1771 och introducerades 5.12.1772 under nr 252.

Ätten immatrikulerades 18.1.1818 och var vid den tidpunkten helt överflyttad till Finland.

En ättemedlem återvann representationsrätt i Sverige 27.4.1923, men ätten utgick 15.1.1937.

Ätten utslocknade i Finland 12.5.1987.