Konow, von

151
Beskrivning
Överstelöjtnanten vid Nylands infanteriregemente Gustav Adolf von Konows söner naturaliserades för faderns förtjänster 13.9.1772 och introducerades 9.5.1776 under nr 2080.

Ätten immatrikulerades i Finland 28.1.1818. Den omnämns på 1200-talet i Kunow i Prignitz (Brandenburg) och kom till Finland i början av 1700-talet.

Originalsköldebrevet förstört, avskrift i riddarhusarkivet.

Namnet uttalas fån'ko:nåv.