Knorring, von

9
Beskrivning
Överste Göran Johan Knorring upphöjdes 29.1.1720 och introducerades under nr 177 med namnet von Knorring samma år.

Ätten immatrikulerades 17.9.1818 under nr 9 och utslocknade 27.9.1965, efter att redan 16.3.1930 utslocknat i Sverige.