Knorring, von

138
Beskrivning
Premiärmajorerna vid Björneborgs regemente, bröderna Frans Henrik och Carl Reinhold von Knorring introducerades 1.10.1756 under nr 1976.

Ätten immatrikulerades i Finland 13.10.1818. Ätten Knorr är känd sedan 1100-talet som en ämbetsmannaätt i Eichsfeld (Mainz). Den fick frälsejord i Finland i mitten av 1600-talet.

I Sverige har ätten återvunnit representationsrätt 1916 och 1955. Ätten forlever även i England och USA.

Ätten har gemensamt ursprung med den utdöda adliga ätten nr 66 Knorring och den utdöda friherrliga ätten nr 9 von Knorring.

Naturalisationsbrev har ej utfärdats.