Knorring

66
Beskrivning
Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten von Knorring nr 138. De båda bröderna (halvbröder) Stefan Fredrik Knorring och Göran Johan Knorring, sedermera överstelöjtnant respektive överste erhöll kunglig remiss om naturalisation och introduktion 12.9.1672 för sina tjänster gentemot kronan. De introducerades 19.9.1672 under nr 809. Ätten uppflyttades 3.11.1778 i den dåvarande riddarklassen och den immatrikulerades 28.1.1818 under nr 66.

I  Sverige utslocknade ätten 13.10.1882, medan grenar av den i Finland immatrikulerade ätten kan fortleva i Ryssland, varifrån senare upplysningar saknas.