Klingstedt

54
Beskrivning
Kunglige sekreteraren, sedermera landshövdingen i Nylands och Tavastehus län, Jonas Kling från Klingstad hemman i Kullinge sn (Östergötland), adlades 14.1.1660 och introducerades 20.2 samma år under nr 661.

Ätten immatrikulerades i Finland 30.1.1818.

Originalsköldebrevet förstört.