Klinkowström

17
Beskrivning
Ätten har sitt namn av byn Klinkow nära Prentzlau i Pommern och återfinns i Stralsund på 1400-talet. En medlem blev adlad och introducerad 1682 under namnet Klinckow von Friedenschildt (snart utdöd), en annan adlades 30.12.1684, introducerades 1719 med namnet Klinckowström under nr 1415 samt utdog 5.2.1768. Därförinnan, 18.1.1759, hade en ättemedlem upphöjts i friherrligt stånd, introducerad 1776 under nr 262.

Ätten immatrikulerades 6.2.1818 nr 17, men utdog 15.1.1883.

I Sverige fortlevde ätten på manssidan till 28.2.1973, på kvinnosidan till 19.3.1995.