Klick

118
Beskrivning
Ätten, som uppgav sig härstamma från Brabant, förekom i början av 1600-talet i Estland, på vars riddarhus den 1746 intogs under nr 93 med namnet von Klick.

Kommendanten Vilhelm Klick adlades 8.3.1654. Det är oklart om hans bröder som samtidigt anhållit om svenskt adelskap erhöll detta. Introduktion skedde först 1731 under nr 1833 och då återstod endast Vilhelm Klicks ättegren.

Ätten immatrikulerades 5.2.1818 under nr 118 och utdog 16.3.1837.