Klercker, af

72
Beskrivning
Äldste kände ätteman är borgaren i Malmö Reinhold Klerck (död 1628).

Adlades 14.12.1780, introducerad 11.5.1781 under nr 2132. Friherrlig 29.6.1809 med primogenitur, introducerad 7.8.1810 under nr 334.

Den adliga ätten immatrikulerade 6.2.1818 under nr 72.

I Sverige och USA fortlever grenar av den adliga ätten medan den i Finland utslocknade på manslinjen 20.9.1868 med att friherre Peter Ferdinand dog ogift. Helt och hållet utdog den finska adliga grenen med att Peter Ferdinands syster Nadejsda avled 9.10.1915.