Jägerskiöld

79
Beskrivning
Frälsesläkt från Helsinge sn med namnet Jägerhorn, känd sedan mitten av 1500-talet. Majoren Clas Jägehorn adlades 13.11.1686 och introducerades 7.2.1689 under nr 1100. Vid introduktionen ändrades namnet till Jägerschöld, detta för att särkilja från de båda Jägerhorn-ätterna. 

Ätten immatrikulerades i Finland 30.1.1818. En gren adopterades 1906 på friherrl. ätten Hisingers nummer med namnet Hisinger-Jägerskiöld. Ätten fortlever även i Sverige.