Julin, von

214
Beskrivning
Apotekaren, bruksägaren, bergsrådet Johan Jakob Julin adlades 4.4.1849 och introducerades 21.12.1852.

Ätten härstammar från Säby i Österåkers socken i Södermanland, med namnet taget av grannsocknen Julita. Överflyttade till Finland 1782.

Valspråk: Toimi, totuus ja toivo (idoghet, sanning och hopp).