Jordan

21
Beskrivning
Översten vid tyska kavalleriet, sedermera landshövdingen i Nyslotts län Mikael von Jordan d.y. adlades 27.1.1638 och introducerades 5.2 samma år under nr 243. Ätten immatrikulerades i Finland 6.2.1818. Den kom på 1500-talet från Pommern till Livland och på 1600-talet till Finland.