Indrenius

223
Beskrivning
Generalmajoren Bernhard Indrenius blev 19.4.1854 adlad och introducerades på riddarhuset 29.10.1857 under nr 223. Den adliga ätten upphörde i och med upphöjelsen till friherrligt stånd 9.4.1871 med introduktion 16.4.1872 under nr 51.

Släktens namn är taget av Inderö i Björneborgs landsförsamling.