Hellens, von

61
Beskrivning
Lantmarskalken, senatorn i justitiedepartementet, presidenten vid Åbo hovrätt herr Lars Teodor von Hellens upphöjdes 14.4.1895 och introducerades som friherre 30.4.1896 under nr 61.