Heideman, von

196
Beskrivning
Ättens historia är tämligen invecklad när det gäller adlandet och introduktion på Sveriges Riddarhus. Efter att flera ättemän vid olika tillfällen adlats men försuttit möjligheten till introduktion tilläts ett antal ättlingar genom en kunglig skrivelse 29.4.1823 möjlighet att anmäla sig till introduktion, vilket skedde 14.1.1824 under nr 2293.

En gren naturaliserades i Finland 5.6.1832 med introduktion 24.4.1834. Ätten utdog på manssidan 31.12.1915 och helt och hållet 30.9.1917.

Ätten fortlever i Sverige.