Hauswolff, von

125
Beskrivning
Ätten härstammar från Mark-Brandenburg och inkom till Sverige 1689. Tre bröder adlades vid olika tidpunkter mellan 1743 och 1756 samt introducerades, för de två yngre adoptionsvis, under gemensamt nr 1880. Endast den mellersta grenen fortlever i Sverige.

En medlem av den äldsta grenen immatrikulerades 30.1.1818 under nr 125, men ätten utgick vid dennes död 27.10.1840.