Hauff, von

42
Beskrivning
Tysk släkt från Schwaben, känd sedan mitten av 1500-talet. Hessisk friherrlig ätt 8.11.1853. Grosshandlaren, sachsiska generalkonsuln i S:t Petersburg, friherre Ludwig von Hauff, blev naturaliserad 9.2.1859 och introducerad bland friherrar 22.9 samma år.

Ingen ättemedlem har varit bosatt i Finland.