Hartmansdorff, von

122
Beskrivning
Ursprungligen en borgarsläkt från norra Tyskland vars tidigast kända medlem är Jochim Hartman som återfinns i Pasewalk i början av 1500-talet. Sonen, med samma namn, vann 1529 burskap i Greifswald. I Sverige adlades den 20.1.1683, men introducerades först 6.9.1743 under nummer 1861.

En gren immatrikulerades 28.1.1818, men utgick på manslinjen 6.10.1858 och helt och hållet 9.7.1873.
I Sverige utgick ätten på manssidan 27.5.1990, men fortlever ännu på kvinnosidan.