Hackman

247
Beskrivning
Honorärkonsuln, kommerserådet Johan Fredrik Hackman adlades 4.4.1874 och introducerades 15.11.1875.

Ätten härstammar från Bremen i början av 1600-talet och kom till Viborg 1777.